STYRET 2010
  
VERV NAMN TELEFON E-MAIL
LEIAR Øystein Øvstus 952 20 456 post@mjosdalen.no
KASSERAR Frode Fossdal 97 54 21 20  
STYREMEDLEM Ola Tveiten 90 52 17 66  
STYREMEDLEM Jan Roald Hanstvedt 99 71 53 34  
STYREMEDLEM Øystein Hanstveit 92 89 66 92  
VARAMEDLEM Audun Hellevang 56 39 30 50  
VARAMEDLEM Bård Hole 90 17 17 63  
   
  
ADRESSE E-MAIL
Mjøsdalen IL, Hosanger, 5282 Lonevåg post@mjosdalen.no
  Bankgiro: 3633.32.51757
ØVRIGE TILLITSVALDE
   
SALGSKOMITEE Styret
IDRETTSMERKET Aksel Øvsthus
HOLAVATNET RUNDT Bård Hole, Randi Nordås
BASARNEMD  
REVISOR: Randi Nordås
MATRIALFORVALTER Aksel Øvsthus
STATISTIKK  
VALKOMITE Bård Hole, Ragnhild Hanstvedt


Mjøsdalen I.L
 frå Osterøy har ca 120 medlemer.Dei fleste medlemane bur på Hosanger, Fotlandsvåg og Tysse.

Aktivitetane er breiddeidrett og friidrett for born og ungdom.

Holavatnet rundt - sumarens trimfest.Heile somarhalvåret arrangerer idrettslaget eit trim-arrrangement for store og små, med ca 100 deltakarar kvar onsdag. Dette er eit arrangement som vart starta i 1983.

Laget arrangerer mange trim arrangement i løpet av eit år.

Utanom dette har me trening for born, ungdom og vaksne.