Bilder frå startområdet på Åsheim
Foto: Øystein Øvsthus / Kari Nordås
Det hadde regna mykje godt heile veka, men då starten nerma seg letta regnet.
Solveig Hole med borneborn. Saman med mannen Thor Lønning grilla dei pølser til borna ...
Arrangører på veg til topps; f.v. Inger Marie, Liv Elin, Britta Hanstveit og Johannes Bysheim
Ingeborg Bysheim var saman med broren Johannes ansvarleg for tider og resultatlister.
Anders og Monica deler ut starnummer og brikker. Dei er søskenbarn med vinnar Arild Een og har
ogå sine røtter frå Åsheim
Det nærner seg start og utstyret sjekkes
Therese Eidsheim er litt skada og tok turen i turklassen i dag. Me regner med ho er sterkt tilbake i 
korkurranseklassen til neste år.
Dei fyrste løparane er kare til start; Fv, Petter Øvsthus (starter), Magne Espelid, tvillingane Anna og
Emma Hanstveit. Storebror Daniel, pappa Oddvar og onkel Øystein Hanstveit er også på plass.
Magne Espelid fekk æra av å være fyrste mann ut.
Lars Bysheim er ig ang. På toppen viste klokka 14,46. Flott løpt av ungguten
Nokre meter slak løype i starten før stigninga tek til
Åge Tysse speaker med gode kommentarer på lur.
Randi Nordås klar til start. Arild Hanstveit passer på at alt går rett føre seg.
Aril Een venter på sin tur til å starte.
Håvard Hanstveit er i gang
Jostein Skjerping i gang, og tek opp jakta på kompisane Stian og Håvard som starta rett før.
Lillan Mandelid på veg til toppen. Ho var løypevakt oppe i berget.
Bilder frå toppen her.